Брой 230 (235), 26-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения

В Будапеща се проведе работна среща по проект Мултиплатформа „АДБ“ (ADB Multiplatform: Adriatic- Danube-Black sea Multimodal platform).

Проектът е със срок на изпълнение 30 месеца по Програма за трансгранично сътрудничество “Югоизточна Европа”. Партньори на БТПП по проекта са 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна.

Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата ж.п мрежа и речна система в Югоизточна Европа.

По време на работната среща:

  • Бе изнесена презентация за ролята и дейностите, които изпълнява БТПП в рамките на проекта;
  • Бяха представени извършените до момента подготвителни дейности и задачите за текущия отчетен период;
  • Обсъдени бяха: изисквания по отношение на рекламните материали, които следва да се разработят в рамките на проекта;концепцията за създаване на център за мултимодален транспорт, обслужващ фирми от областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране.

Водещият партньор от Италия изрично подчерта значимостта на Палатата като партньор по проекта. БТПП бе посочена за пример като организация, която спазва стриктно сроковете за предаване на финансови отчети и демонстрира ефективно финансово планиране.

За повече информация: Дирекция “Европейска интеграция и европейски проекти”
Мариана Танчева, тел.: 02 8117 508, E-mail:  mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева, тел.: 02 8117 416, E-mail: bcci_projects@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения
Обсъдена бе концепция за създаване на център за мултимодален транспорт Още
100-годишнината на „Дейл Карнеги Трейнинг” бе отбелязана в София
У нас над 600 участници са преминали световноизвестния курс за умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг.... Още
Източно-китайският панаир в Шанхай бе представен в БТПП
Основни акценти на изложението са текстил, битови стоки и украшения, облекла и сувенири Още
Новорегистрирани търговски представителства
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Схемата за българските производители се прилага от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало
Целта е да се намират решения на общи за 14-те държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В Доха започва Конференцията на ООН за климата
През следващите две седмици световните политически лидери, изследователи и научни експерти ще търсят път към свят с по-малко въглеродни емисии Още
СЪОБЩЕНИЯ
Почивните дни през 2013 г.