Брой 230 (235), 26-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

VITA-VENT КЛИНИКА "Т.УСПЕНСКАЯ" (VITA-VENT KLINIKA "T.USPENSKAIА")
Казахстан

Медицински услуги; търговско-посредническа дейност; търговия на едро и дребно

АЛАТАУ-БОЛГАРИЯ (ALATAU-BOLGARIА)
Казахстан

Рекламна дейност

АСТРОМЕДИ СК ООД (ASTROMEDI SK, SPOL.S.R.O.)
Словения

Организиране на културни и обществени прояви; търговско посредничество

АТЛАНТ (ATLANT)
Руска федерация

Търговия на дребно с мъжки, дамски и детски дрехи

ГРУПА КОМПАНИИ ЯРУС (GRUPA KOMPANII JARUS)
Руска федерация

Съхранение и складиране на товари

ДОГМА (DOGMA)
Руска федерация

Дейност на туристически агенции;  търговия на дребно с автотранспортни средства; техническо обслужване и ремонт на автотранспортни средства

ЕЛ-ДЖАБАС ЕООД (EL-JABAS LTD.)
Алжирска демократична и народна република

Производство на гипс

ЕСТАР ФУЕРА ООД (ESTAR FUERA Ltd.)
Руска федерация

Търговия с детски стоки; товарен автомобилен транспорт; развлекателни дейности

ЛАГУНА-НОВОСИБИРСК (LAGUNA-NOVOSIBIRSK)
Руска федерация

Агентска дейност за търговия на едро с мебели

ЛАНДИ СТАРЗ МЮЗИК (LANDY STARS MUSIC)
Руска федерация

Производство на звукозаписна и звукопроизвеждаща апаратура; производство на звукозаписи и филми; дейност по информационно агентство

ПАРА (PARA)
Руска федерация

Дейности в областта на правото;монтиране на офисно оборудване; строителство на сгради

РОС ТЕХНОЛОГИИ (ROS TECHNOLOGI)
Руска федерация

Търговия с кафе и напитки; ресторантьорство

ТОЛОНГУЛ КЕЙДЖИ (TOLONGUL KG)
Киргизстан

Търговия на едро и дребно с дрехи

ТЮМЕНЦЕВА КОНСУЛТ ООД (TYUMENTSEVA CONSULT LTD.)
Казахстан

Консултантски услуги; правни и счетоводни услуги; операции с недвижими имоти

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРИЯ ГОСТИНЫЙ ДВОР (HUDOJESTVENNAYA GALERIA GOSTINOI DVOR)
Руска федерация

Дейности в областта на изкуствата; издателски и полиграфически дейности и услуги, свързани с тях

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРАКСИС (CENTRE ZA PSIHOLOGIА NA ZDRAVETO PRAKSIS)
Руска федерация

Медицинско обслужване

ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ КРИМ-АГРОТЕХСНАБ (CHASTNO PREDPRIATIE KRIM-AGROTECHSNAB)
Украйна

Технологии и иновации в областта на селското стопанство

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи в Будапеща резултатите от дейностите по проект за мултимодални транспортни решения
Обсъдена бе концепция за създаване на център за мултимодален транспорт Още
100-годишнината на „Дейл Карнеги Трейнинг” бе отбелязана в София
У нас над 600 участници са преминали световноизвестния курс за умението да се привличат клиенти, корпоративен тренинг.... Още
Източно-китайският панаир в Шанхай бе представен в БТПП
Основни акценти на изложението са текстил, битови стоки и украшения, облекла и сувенири Още
Новорегистрирани търговски представителства
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Глоба от 10 000 до 20 000 лв. се налага на производител, който не даде информация за вложени във фуражите ГМО
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължава се срокът за подаване на заявки по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Схемата за българските производители се прилага от 2012 г. и се финансира изцяло със средства от ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало
Целта е да се намират решения на общи за 14-те държави предизвикателства в разнородни области: от транспорта до сигурността, от туризма до околната среда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В Доха започва Конференцията на ООН за климата
През следващите две седмици световните политически лидери, изследователи и научни експерти ще търсят път към свят с по-малко въглеродни емисии Още
СЪОБЩЕНИЯ
Почивните дни през 2013 г.