Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES


Обхватът на онлайн услугата за намиране на работа на ЕС ще бъде разширен, така че да включва още повече свободни работни места и да достигне до още повече безработни.

Като се има предвид, че 25 млн. души в ЕС са без работа, създаването на работни места е приоритет за Съюза. За мнозина едно от решенията е намиране на работа в друга страна от ЕС, където има свободни работни места, изискващи умения, които те притежават.

В цяла Европа има свободни работни места – броят на незаетите позиции нараства от средата на 2009 г., особено в сектори със силен растеж като информационни технологии, телекомуникации и „зелена“ икономика.

В отговор на това Комисията адаптира своята услуга за намиране на работа в Европа – EURES, за да отговаря тя по-добре на нуждите на търсещите работа и работодателите. Тази мрежа от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40% от работните места, достъпни в 31 европейски страни, а също така хоства онлайн база данни за 750 000 автобиографии.

Съгласно нова стратегия обхватът на EURES ще бъде разширен, така че да предлага още повече работни места, като в мрежата се включат частни агенции за трудова заетост. Те ще бъдат акредитирани и контролирани от национални бюра, създадени от всяка участваща страна.

Стратегията също така ще засили насочеността на EURES към оказването на помощ на млади хора да си намерят работа, да започнат стажове или обучение.

Използването на трудовия портал е безплатно, като той предоставя и информация за условията за живот и труд във всички участващи страни на 25 езика.

Всички 27 страни от ЕС участват в EURES, а също така и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Уебсайтът регистрира по 4 млн. посещения месечно и благодарение на него около 50 000 души годишно си намират работа.

Можете да научите повече подробности лично, като отидете на информационна сесия за EURES близо до вас.

План за работни места

Реформирането на EURES е в унисон с програмата за нови умения и работни места на ЕС, чиято цел е трудовите пазари да станат по-гъвкави, да се осигурят на работниците нужните им умения, да се подобрят условията на труд и да се създадат работни места.

Основната цел е до 2020 г. да се постигне 75 % равнище на заетост за всички хора на възраст между 20 и 64 години. Това е един от 5-те основни елемента в стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“.

Реформирането на EURES трябва да приключи до края на 2013 г.

Още за европейската политика за заетост

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още