Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС


Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от Европейския съюз. В края на програмния период на Кохезионната политика 2007 – 2013 г., Комисията е направила първоначална оценка на резултатите и ефектите от прилагането на европейските фондове в България.

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Моника Панайотова се спря на основните моменти от Доклада, като постави акцент върху цялостния напредък при управлението на средствата от Европейския съюз, ефекта от инвестициите с европейски средства върху крайните бенефициенти и иновативния модел „НИЕ“, изследващ Нуждите, Инвестициите и Ефекта от еврофондовете в България. Моника Панайотова представи и препоръки за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Докладът изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро. В него се посочва, че е запазен устойчивият темп на договаряне и разплащане по седемте оперативни програми, като към 31 октомври 2012 г. са договорени близо 95% от общия бюджет по програмите (7,58 млрд. евро), а разплатените средства са 31 процента. Сред примерите за успешни проекти в доклада са посочени етапи 1 и 2 на Софийското метро, Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, Софийски околовръстен път – Южна дъга, Холсим България АД и Информационно-административния център на Народното събрание.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още