Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”


Днес Хенрик Мюнте, заместник директор на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO), се срещна с Цветан Симеонов, председател на БТПП.

На срещата бе обсъдено партньорството между двете организации в рамките на проект TRUST – TRansparency for sUStainable social policy (Прозрачност за устойчива социална политика), финансиран по програма – „Иновация Норвегия - Innovation Norway” на Норвежкия финансов механизъм.

Основна цел на проекта е подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.

В рамките на проекта ще бъдат извършени  проучвания и анализи на тристранното сътрудничество в България, които целят да очертаят реалната картина на партньорството, да предложат решения и препоръки за подобряване на социалния диалог. Освен това ще бъдат проведени дискусионни срещи в 6-те региона за планиране на страната ни за запознаване с резултатите от проучванията, ще бъдат представени добрите практики на Конфедерацията на работодателите в Норвегия, ще се публикуват основните изводи и препоръки, произтекли от проучванията и дискусионните срещи.

Палатата е единствената работодателска организация с одобрен проект в рамките на  “Innovation Norway”.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още