Брой 85 (845), 07-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката


Благоприятни икономически условия оказват положително въздействие върху икономическия растеж в Европейския съюз. Според икономическата прогноза, изготвена от Европейската комисия през пролетта на 2015 г., тези краткосрочни фактори ускоряват иначе умерения цикличен подем в ЕС.

В подкрепа на икономиките в Европа действат едновременно редица фактори — все още относително ниското равнище на цените на нефта, стабилният растеж на световната икономика, продължаващото обезценяване на еврото, както и благоприятните икономически политики в ЕС.

По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа. Очаква се умерен растеж с 1,7% през 2014, който да се ограничи до 1% през 2015 г. и да нарасне до 1,3% през 2016 г. Очаквано намаляване на публичните инвестиции и продължаващите слаби частни инвестиции ограничават прогнозата за растеж. Прогнозира се, че инфлацията ще остане отрицателна през по-голямата част от 2015 г., но към края на годината ще стане положителна. След като достигна 2,8% от БВП през 2014 г. общият правителствен дефицит се очаква да остане 2,9% от БВП през 2015 г. и 2016 г.

Повече за пролетната икономическа прогноза на ЕК   ТУК

Прогнозата за България (на английски език) ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Финансово образование за устойчива икономика"
БТПП е сред институционалните партньори на конференцията Още
Актуални данни за ирландската икономика ще бъдат представени в БТПП
Факторите, които водят до широкообхватното възстановяване на ирландската икономика..... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015
18–19 юни 2015 г., София, „Кемпински хотел Маринела“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности Още
България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт”
Увеличение от 80% на 85% на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката
По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа Още
Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Още