Брой 85 (845), 07-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015


В периода 18–19 юни 2015 г. в гр. София в „Кемпински хотел Маринела“ Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българския икономически форум организират бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015 (ВТВ 2015). Проявата е в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа, в който ще вземат участие министрите на икономиката на страните от региона, известни политици, дипломати и представители на деловите среди.

Основният акцент на събитието ще бъде поставен върху външната търговия на България, като освен кратка дискусионна част, ще бъдат проведени серия от предварително организирани двустранни бизнес срещи между „мениджъри покупки” на големи предприятия от България и региона и техни потенциални доставчици от България. Целта на ВТВ 2015 е създаване на платформа за осъществяване на връзки на българския бизнес с нови чуждестранни партньори, предоставяне на възможност за насърчаване на българския износ, както и интеграция на съществуващите чуждестранни инвеститори в българската икономика. Фокусът на проявата тази година е върху български производители в областта на машиностроенето, производството на метални изделия и детайли, строителни материали и детайли, ИКТ, електроника и електротехника, химия, търговия на дребно, бизнес услуги (реклама, печат и издателска дейност, счетоводство, аутсорсинг, консултантски услуги). От 10.00 до 14.00 ч. на 19.06.2015 г. за представителите на  регистриралите се компании (Supply Chain Manager/ Purchasing Manager) ще бъдат организирани поредица от двустранни бизнес срещи и работен обяд. Участието в ВТВ 2015 е безплатно.

При проявен интерес  заинтересованите компании е необходимо да попълнят приложения регистрационен формуляр и да го изпратят на office@biforum.org, факс 02/953 29 24 или s.zapryanova@sme.government.bg  до 15 май 2015 г. За допълнителна информация, на разположение са Игор Тодоров, координатор на събитието от БИФ, тел: 02/951 68 10 и Светла Запрянова, главен експерт в ИАНМСП, тел: 02/940 79 75. На регистрираните участници на по-късен етап ще бъде изпратена програмата на събитието.

Повече информация за първото издание на ВТВ може да бъде намерена на адрес:  http://biforum.org/event-56.html

Регистрационен формуляр

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Финансово образование за устойчива икономика"
БТПП е сред институционалните партньори на конференцията Още
Актуални данни за ирландската икономика ще бъдат представени в БТПП
Факторите, които водят до широкообхватното възстановяване на ирландската икономика..... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015
18–19 юни 2015 г., София, „Кемпински хотел Маринела“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности Още
България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт”
Увеличение от 80% на 85% на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката
По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа Още
Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Още