Брой 85 (845), 07-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”


Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в началото на м. юни 2015 г.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

  •     Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” с бюджет 106 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” с бюджет 51 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” с бюджет 194 млн. евро;
  •     Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” с бюджет 52 млн. евро.

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Подкрепата за 28 малки града от националната полицентрична система ще се осъществява чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Финансово образование за устойчива икономика"
БТПП е сред институционалните партньори на конференцията Още
Актуални данни за ирландската икономика ще бъдат представени в БТПП
Факторите, които водят до широкообхватното възстановяване на ирландската икономика..... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015
18–19 юни 2015 г., София, „Кемпински хотел Маринела“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности Още
България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт”
Увеличение от 80% на 85% на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката
По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа Още
Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Още