Брой 85 (845), 07-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 525

07.05.15.01 НИДЕРЛАНДИЯ
Холандско МСП произвежда и продава спортни дрехи и аксесоари. Холандската компания е стартиращо предприятие със свои творчески и новаторски идеи за спортната текстилна промишленост. Производството се осъществява в Холандия. С цел да увеличи обема на производството си, Холандското МСП се интересува от сътрудничество в България или Турция за изработката на спортни чанти. Фирмата предлага споразумение за производство или аутсорсинг.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.02 ПОРТУГАЛИЯ
Португалска компания от тютюневата индустрия възнамерява да работи на глобалния пазар с митнически склад, регистриран според съответните изисквания. Португалската фирма е специализирана в тютюн и свързани с него продукти и търси партньори в Европа, които са заинтересовани от установяване на бъдещи дългосрочни бизнес отношения. Фирмата търси цигари (тютюневи изделия) и юридически лица, които биха могли да произвеждат тютюн чрез споразумение за производство или възлагане на поръчка в качеството им на подизпълнители при определени изисквания.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.03 ДАНИЯ
Датски водещ производител на висококачествени хигиенни системи за отводняване от неръждаема стомана с добре изградена глобална мрежа от дъщерни дружества, търговски офиси и агенти се стреми да разшири своя бизнес чрез търговски агенти, които са фокусирани в хранително-вкусовата промишленост.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.04 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания от Великобритания продава в момента продава продукти за грижа на бебета, като сред клиентите им са пазарни лидери като Tesco и Mothercare. Фирмата желае да намери подходящи дистрибутори или търговски представители, с добре разработени клиентски канали за разпространение на тяхната продукция. Продуктите са насочени основно към бременни жени и майки, които кърмят.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.05 ГЕРМАНИЯ
Германска компания стартира успешно нова локация и форум за провеждане на културни събития, изложби, срещи и интердисциплинарни диалози, насочени към участници от всички сектори на творческите индустрии, но с фокус върху архитектурата и дизайна. Компанията търси партньори за джойнт-венчър с цел да промотира дейността си на европейския пазар.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.06 ТУРЦИЯ
Турска фирма, специализирана в производство на машини за обработка на стъкло, като вертикална линия за изрязване и измиване на стъклото, машини за измиване на стъклени повърхности и комбинация от пневматична панелна преса и стъклена перална машина с ролкови преси, търси партньори, които да разпространяват техните продукти в Европа.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.07 ИЗРАЕЛ
Световно признат израелски производител на обувки е специализиран в производството на ботуши за дъжд, скаутски обувки, домашни пантофи, сандали и сабо, използвайки напреднала технология за отливане на пластмасови елементи под налягане в комбинация с различни текстилни материали. Фирмата търси дистрибутори с добре установени връзки с магазини за продажба на обувки или модни аксесоари на местен или регионален пазар.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.08 ДАНИЯ
Датска компания, която предлага денонощна онлайн услуга за опаковъчната промишленост, търси агенти, които вече са се установили в опаковъчната индустрия и имат интерес и възможност за продажба на разработената концепция на фирми в отрасъла.
Валидна до: 07/05/2016

07.05.15.09 ИТАЛИЯ
Дизайнер, базиран в Берлин и специализиран в производството на мебели и осветление за домакинства или обществени сгради търси европейски дистрибутори и / или агенти, с цел да разшири бизнеса си. Сътрудничеството може да бъде под формата на споразумение за дистрибуция или за търговско представителство.
Валидна до: 07/05/2016

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Финансово образование за устойчива икономика"
БТПП е сред институционалните партньори на конференцията Още
Актуални данни за ирландската икономика ще бъдат представени в БТПП
Факторите, които водят до широкообхватното възстановяване на ирландската икономика..... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015
18–19 юни 2015 г., София, „Кемпински хотел Маринела“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности Още
България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт”
Увеличение от 80% на 85% на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката
По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа Още
Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Още