Брой 85 (845), 07-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа


Европейската комисия представи подробни планове за създаването на цифров единен пазар в ЕС, като по този начин изпълнява ангажимента си по един от своите ключови приоритети.

Стратегията, приета на 6 май, включва набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Тя се концентрира върху 16 инициативи, основани на три стълба: 1) по-добър достъп за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа; 2) създаване на подходящи условия и равнопоставеност за развитието на цифровите мрежи и новаторските услуги; 3) максимизиране на потенциала за растеж на цифровата икономика.

Подробности за 16-те инициативи, като и редица полезни информационни материали за стратегията на ЕК ще намерите  ТУК

Националният информационен документ за България, който обобщава ситуацията у нас по показателите на цифровия единен пазар  ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция „Финансово образование за устойчива икономика"
БТПП е сред институционалните партньори на конференцията Още
Актуални данни за ирландската икономика ще бъдат представени в БТПП
Факторите, които водят до широкообхватното възстановяване на ирландската икономика..... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум с контактна борса Balkan Trade Bridge 2015
18–19 юни 2015 г., София, „Кемпински хотел Маринела“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж”
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности Още
България ще поиска от ЕК намаляване на националното съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт”
Увеличение от 80% на 85% на дела на съфинансиране на проекти по програмата със средства от Кохезионния фонд на ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна икономическа прогноза на ЕК: попътен вятър в посока възстановяване на европейската икономиката
По отношение на България ЕК смята, че слабите инвестиции ограничават растежа Още
Европейската комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа
Набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г. Още