Брой 48 (305), 08-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС

Европейската комисия публикува Зелена книга, с която се цели да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие. Заинтересованите страни се приканват да споделят мнението си по въпроса дали и как съществуващото законодателство следва да бъде адаптирано, за да се справим с пластмасовите отпадъци и за да се насърчават тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване за сметка на депонирането. Приветстват се и мнения за ефективността на евентуални конкретни цели във връзка с рециклирането, както и на икономически мерки, като забрани за депониране, такси за депониране и схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ (pay-as-you-throw). В Зелената книга също така се задава въпросът как да се подобри модулното и химическото проектиране на пластмаси, за да се подобрят възможностите за рециклиране, как да се намалят отпадъците в морската среда и дали е необходимо да се насърчава използването на биоразградима пластмаса.

Консултациите, които включват обсъждания по 26 въпроса, ще продължат до началото на юни 2013 г. Резултатите ще послужат за основа на допълнителни мерки през 2014 г. в рамките на по-широкообхватен преглед на политиката в областта на отпадъците.

Допълнителна информация може да намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса
Приета е програмата за 2013 г. Още
Проект РЕКУЛТИВАТУР на световното туристическо изложение ITB Берлин
По линия на проекта се представят атрактивни религиозни туристически продукти и маршрути в Югоизточна Европа, включително България Още
Обсъдени бяха идеи за развитие на стокообмена България-Етиопия
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредена е Регионална структура на БХРА в Габрово
В Инициативния комитет участват хотелиери, ресторантьори и туроператори с амбицията да формират регионален туристически продукт Още
В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET
Целта на проекта е да подпомогне качественото професионалното образование и обучение Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 3.1% намалява строителната продукция през януари 2013 г.
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС
Целта е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие Още