Брой 48 (305), 08-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум, който ще се проведе на 11 април 2013 г. в София.

Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и търговски практики.

Към момента е заявен интерес от страна на фирми от Албания, Черна гора и Сърбия към следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и енергийна ефективност и др.

Желаещите да участват във форума следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 18.03.2013 г. Допълнителна информация може да бъде получена от г-жа Светла Запрянова, главен експерт в ИАНМСП, тел: 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg

Участниците ще бъдат допълнително информирани за точното място на провеждане на събитието и за програмата на форума.

Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса
Приета е програмата за 2013 г. Още
Проект РЕКУЛТИВАТУР на световното туристическо изложение ITB Берлин
По линия на проекта се представят атрактивни религиозни туристически продукти и маршрути в Югоизточна Европа, включително България Още
Обсъдени бяха идеи за развитие на стокообмена България-Етиопия
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредена е Регионална структура на БХРА в Габрово
В Инициативния комитет участват хотелиери, ресторантьори и туроператори с амбицията да формират регионален туристически продукт Още
В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET
Целта на проекта е да подпомогне качественото професионалното образование и обучение Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 3.1% намалява строителната продукция през януари 2013 г.
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС
Целта е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие Още