Брой 48 (305), 08-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET

В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ЕCVET (Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование), организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси - София, Търговско-промишлена камара – Пловдив, и Българска стопанска камара.

Разяснена беше задачата на проекта - да подпомогне процеса за осигуряване на качествено професионалното образование и обучение. ЕСVЕТ е система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионалното образование и обучение.

Презентирана бе разработена система за оценка на компетенциите на работната сила в България и система за присъждане на кредити. Целта е да се създаде Национална референтна мрежа, от секторни и регионални звена, която да направи проучване сред предприятията за необходимостта от кадри. Предвиждат се и центрове за оценка на компетенциите на работната сила в България.

По време на семинарa бяха обсъдени приликите и разликите между ECVET (Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование) и ЕСТS (Европейска система за трансфер на кредити във висшето образование). 

Присъстващите представители на работодателски организации, фирми, професионални училища, както и експерти по професионално образование от област Пловдив, взеха участие в дискусията.

Това е първият семинар в страната, представящ проекта за трансфер на кредити. Организаторите на събитието ще продължат да популяризират системата за присъждане на кредити в професионалното образование и в други големи градове от страната, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на Националната квалификационна рамка.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса
Приета е програмата за 2013 г. Още
Проект РЕКУЛТИВАТУР на световното туристическо изложение ITB Берлин
По линия на проекта се представят атрактивни религиозни туристически продукти и маршрути в Югоизточна Европа, включително България Още
Обсъдени бяха идеи за развитие на стокообмена България-Етиопия
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредена е Регионална структура на БХРА в Габрово
В Инициативния комитет участват хотелиери, ресторантьори и туроператори с амбицията да формират регионален туристически продукт Още
В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET
Целта на проекта е да подпомогне качественото професионалното образование и обучение Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 3.1% намалява строителната продукция през януари 2013 г.
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС
Целта е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие Още