Брой 48 (305), 08-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение


Европейският орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority- ESMA) публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение. Документът е актуализация на вече публикуваните „Въпроси и отговори” и е свързан с Регламента относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение.

Текстът, на български език, е публикуван на Интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубриката „Европейски въпроси”, „ЕС законодателство”, „Въпроси и отговори” (http://www.fsc.bg/Vaprosi-i-otgovori-bg-849), а в оригинал, на английски език, в раздела European Affairs, EU Legislation, Questions & Answers (http://www.fsc.bg/Questions-Answers-en-849).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса
Приета е програмата за 2013 г. Още
Проект РЕКУЛТИВАТУР на световното туристическо изложение ITB Берлин
По линия на проекта се представят атрактивни религиозни туристически продукти и маршрути в Югоизточна Европа, включително България Още
Обсъдени бяха идеи за развитие на стокообмена България-Етиопия
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредена е Регионална структура на БХРА в Габрово
В Инициативния комитет участват хотелиери, ресторантьори и туроператори с амбицията да формират регионален туристически продукт Още
В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET
Целта на проекта е да подпомогне качественото професионалното образование и обучение Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 3.1% намалява строителната продукция през януари 2013 г.
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС
Целта е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие Още