Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно


От началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, хартия, стъкло и метал, припомнят от Българска асоциация по рециклиране /БАР/. Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците. Разделното събиране трябва да се въведе в населените места с над 5000 жители и курортите, като задължението влиза в сила още от 1 януари 2013. При неизпълнение глобата е от 3 000 до 10 000 лева.

Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци, отбелязват от БАР. Според Министерството на околната среда и водите, кметът на общината трябва да организира  изпълнение на задължението си за участие в системите за разделно събиране. Той трябва да сключва договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки или други лица, притежаващи разрешителен документ, за извършване на дейности с отпадъци, с които да се уреди разделното събиране на отпадъците. Кметовете трябва да определят и "точките", в които ще бъдат поставени цветните контейнери за разделно събиране - най-често до тези за общи битови отпадъци.

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още