Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Иракска парламентарна делегация посети БТПП


В БТПП се проведе среща с делегация на Иракския парламент, ръководена от шейх д-р Хумам Хамоди – председател на Комисията по международни отношения на Парламента на Република Ирак. От българска страна участваха Цветан Симеонов, председател на БТПП, Янчо Янев, председател на Хасковската ТПП, и Йосиф Аврамов, член на управителния съвет на БТПП. 

Гостите от Ирак бяха запознати с икономическата ситуация в България и възможностите за инвестиране в страната. България е страна с висока степен на толерантност към всички религии и също така е извор на стабилност на Балканите, каза председателят на БТПП. Сред останалите предимства на страната ни той очерта най-ниски данъци в ЕС, добре квалифицирана работна ръка и конкурентни разходи за труд, както и устойчиви макроикономически показатели.

Янчо Янев посочи по-интересните сектори за инвестиции от взаимен интерес: производство на електродвигатели, помпи за напояване в селското стопанство, торове, слънчогледово олио, фуражи и др. 

По време на срещата бе постигната договореност при получаване на запитвания от иракски фирми БТПП, съвместно с Посолството на Ирак в София, да разпространява информацията до заинтересованите български фирми и предприемачи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още