Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам


В началото на декември приключи изпълнението на тригодишен проект за управление на отпадъците WasteKit с участието на Българската търговско-промишлена палата.

Основната цел на проекта бе да се обмени опит и най-добри практики за управление на отпадъци между 19 организации от 4 европейски региона  - Амстердам, Йоркшир, Емилия Романя и София.

Във всеки един от тези региони по линия на проекта бяха организирани работни посещения и семинари, а резултатите бяха обобщени през април т.г. в София на конференция, организирана от БТПП и Столична община. Експерти от четирите региона обсъдиха  управлението на отпадъците в България и споделиха най-добрите практики по отношение управлението на отпадъците от гледната точка на законодателство, технологии и обществени нагласи.
По време на заключителното работно посещение в Амстердамското дружество „Енергия от отпадъци” AEB холандските ни партньори споделиха следното за опита си с управлението на отпадъците:

Амстердам представлява стабилен модел за устойчив начин на живот.  Жителите на града използват предимно велосипеди за придвижване в рамките на града, улиците са залесени, а автомобилите не се насърчават - живущите в центъра чакат до седем години, за да получат разрешително за паркиране на автомобил.

Амстердамските отпадъци и тези на 19 околни общини се изтеглят с влак и камион до електроцентралата за изгаряне на отпадъци (ЕЦИО). Изгарянето на боклук за получаване на енергия не е нещо ново в Амстердам, първият инсинератор за изгаряне в града е пуснат в експлоатация през 1919 г., който 50 години по-късно е заменен от централа, изгаряща до 500,000 тона боклук годишно. Но загрижеността заради въздействието на диоксините върху околната среда, съчетана с усъвършенствана технология, довеждат до построяване на нова централа през 1993 г., преобразуваща отпадъците в енергия. Тази централа има енергийна ефективност 22% и през 2007 г. AEB построява новата ЕЦИО, която има ниво на енергийна ефективност 32%, сред най-високите в света. Това е по-нисък процент от средната ефективност на въглищните електроцентрали, който е около 45%. Независимо от това, изгарянето на боклука позволява на Нидерландия да не поддържа почти никакво пространство за депониране и помага на страната да постигне целите си за намаляване на въглеродните емисии. Освен това технологията, използвана в ЕЦИО, предотвратява навлизането на частици и повечето парникови газове в атмосферата, като същевременно дава на града поток от приходи от събирането на боклука и продажбите на суровини след изгарянето. И все пак, това не е доброкачествена система. За всеки тон изгорен боклук, в атмосферата се отделя един тон СО2.

Нидерландия има някои от най-строгите закони в света за депата за отпадъци. ЕЦИО на Амстердам помага на страната да отговори на тези закони, тъй като се рециклира 64% от боклука, попаднал в централата. В AEB извършват сортиране на получената пепел, филтрирайки метали като желязо, алуминий и мед.

Не всички отпадъци се изгарят. Дънната пепел, която остава, се състои от сгурия, гранули, стъкло и метали. За да максимизира количеството материал, събрани от този остатък, AEB и Технически университет Делфт са изградили пилотна централа за възстановяване на по-ценни метали. Остатъкът може след това да се използва за производството на гранулат и изкуствен пясък, които да се използват в строителната индустрия. С цел по-нататъшно усъвършенства, AEB работи усилено за разработката на инсталация, която да преобразува и последните следи от дънна пепел в още по-висококачествени материали, като например суровини, подходящи за производство на бетон и асфалт.

Кметството в Амстердам, трамваите, метрото и улично осветление се захранват от  зелена електроенергия, доставена от AEB. Тази енергия е достатъчна, за да посрещне нуждите на 285 хиляди домакинства от електрическа енергия, т.е. 75 % от всичките в Амстердам. AEB освен това използва топлината, генерирана по време на изгаряне на отпадъци, за да осигури на 12 000 домакинствата отопление и топла вода.

Тъй като обемът на горими отпадъци намалява в Нидерландия, докато търсенето за устойчива енергия се увеличава, AEB  приема вече горими отпадъци и от Обединеното кралство и Германия.

Българската търговско-промишлена палата предоставя материла за холандската политика за управление на отпадъците благодарение на  участието си в проект WasteKIT, финансиран по 7ма рамкова програма на ЕС.

За допълнителна информация:
Елеонора Карнаса, БТПП
02 811 74 17, e-mail: een@bcci.bg
www.wastekit.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още