Брой 240 (245), 10-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Данни на НСИ за външната търговия


Търговия с ЕС

През периода януари-септември 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 17.8 млрд. лева. Основните търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.8% от износа за държавите - членки на ЕС.   

През септември 2012 г. износът за ЕС намалява с 4.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.1 млрд. лева. Това става ясно от представените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Вносът на България от ЕС за периода януари - септември 2012 г. се увеличава с 10.4% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 21.7 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През септември 2012 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 2.5% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.3 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за деветмесечието на  2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,88 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3,03 млрд. лева.

За осеммесечието външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС  е отрицателно и е на стойност 3,58 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 2,83 млрд. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари - октомври 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 13.9 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 51.4% от износа за трети страни .

През октомври 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 22.7% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за десетмесечието на 2012 г. се увеличава с 12.8% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 17.3 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През октомври 2012 г. вносът на България от трети страни нараства с 18.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лева.

Припомняме ви, че според данните от ноември вносът от трети страни за първите девет месеца на 2012 г. се увеличава с 12.1% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 15.4 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция и Китай. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - септември 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,06 млрд. лв.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - октомври 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,43 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2,63 млрд. лв.

През октомври 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 372.3 млн. лева.

НОВИНИ ОТ БТПП
Резултати от анкета на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Проект WasteKit приключи с работно посещение на централа за преработване на отпадъци в Амстердам
Иракска парламентарна делегация посети БТПП
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за външната търговия
Търговията ни с трети страни расте с над 10% за десетмесечието Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през януари
ЕКОЛОГИЯ, СО2
От началото на 2013 г. търговците и администрациите трябва да събират отпадъците си разделно
Задължението е записано в приетия нов Закон за управление на отпадъците Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите…
Предлага се въвеждане на две нови декларации и заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Конференцията в Доха реши продължителността на Протокола от Киото да е 8 години
Договорени бяха правните условия за прилагане на втория период на задължения по Протокола Още