Брой 24 (29), 03-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност

Предвид намаляването на запасите от изкопаеми горива ЕС иска да премине към икономика с ниска въглеродна интензивност. Депутатите от Комисията по околна среда призоваха за подобрения в схемата за търговия с емисии с цел достигане на целите на ЕС за намаляване най-малко с 80% на емисиите въглероден диоксид до 2050 г.

Незаконодателната резолюция на Chris Davies (АЛДЕ, Обединено кралство) принципно подкрепя предложената от Европейската комисия "Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност", но заявява, че са нужни политики за увеличаване на инвестициите в "зелени" технологии. Текстът призовава за заделянето на "значително" количество квоти за търгуване, за да се премахне натрупания излишък, с който разполагат дружествата, и за изменение на темпа на ежегодното им намаление.

"Пътната карта" включва планове за действия и целеви стойности на намаленията за секторите, които са отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа - енергетиката, промишлеността, транспортът, жилищните сгради, строителството и селското стопанство.

Вижте инфографика за повече подробности относно целевите намаления на CO2  по сектори в ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството
Регистриралите се фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина Още
Посланикът на Аржентина посети БТПП
Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмен Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Създадени са възможности официалните документи да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.
Публикувани са предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност
"Пътната карта" включва и целеви стойности на намаленията за секторите, отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа Още
Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд
Той е част от стратегията на ЕС за интернационализация на европейските МСП, особено в бързо развиващите се пазари. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство