Брой 24 (29), 03-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд


Европейският бизнес вече може да разчита на нова платформа, целяща да засили икономическото сътрудничество и търговските връзки между Тайланд и Европа. Бизнес центърът между Европа и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) беше учреден в Банкок, за да предоставя практическа помощ на европейските фирми, които проявяват интерес към тайландския пазар.

С 2 млн. евро финансиране от Европейския съюз, Бизнес центърът ще стане обединеният глас на европейските фирми в Тайланд и ще бъде платформа за контакт с тайландските власти и партньори. Целта е да се повиши европейската търговия и инвестиции в Тайланд и да се популяризират Тайланд и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) като потенциални пазари за европейските компании.

Тайланд е считан за един от ключовите търговски партньори и потенциална дестинация за инвестиции на европейските фирми.

„Тайланд е интересен пазар за европейските фирми и може да послужи като отправна точка за развиване на дейности в цяла Югоизточна Азия”, каза Арналдо Абруцини, главен секретар на Европалати и член на УС на Бизнес центъра между Европа и АСЕАН. „Бизнес центърът може да окаже подкрепа на европейските предприятия както на ниво политики, като изрази техните притеснения, така и на практика, като предостави директни услуги, които са от особен интерес за малките фирми, които не разполагат с необходимите ресурси, за да провеждат самостоятелно проучване на пазара.”

На церемонията по учредяването на Бизнес центъра между Европа и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се проведе на 31 януари 2012 г. в Брюксел, Н.Пр. Апичарт Чинвано, извънреден и пълномощен посланик и ръководител на мисията на Тайланд в Европейския съюз, потвърди желанието на Тайланд да поддържа близките връзки с Европейския съюз. Създаването на Бизнес центъра е подкрепено от консорциум от 16 партньори от Тайланд и Европа, включително Европалати. Основните дейности на центъра ще включват разработване на политики, оказване на подкрепа на европейските предприятия чрез предоставяне на търговска информация и организиране на събития в цяла Европа, с цел насърчаване на възможностите за бизнес между ЕС и Тайланд.

Бизнес центърът между Европа и АСЕАН е част от стратегията на Европейския съюз за насърчаване на интернационализацията на европейските малки и средни предприятия, особено в бързо развиващите се пазари.

Интернет сайт на центъра: http://www.eabc-thailand.eu/

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството
Регистриралите се фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина Още
Посланикът на Аржентина посети БТПП
Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмен Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Създадени са възможности официалните документи да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.
Публикувани са предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност
"Пътната карта" включва и целеви стойности на намаленията за секторите, отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа Още
Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд
Той е част от стратегията на ЕС за интернационализация на европейските МСП, особено в бързо развиващите се пазари. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство