Брой 24 (29), 03-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството

В БТПП е създаден Доброволен регистър на предприемачите в строителството на базата на. Меморандум за сътрудничество между Българската предприемаческа камара в строителството (БПКСтр)и БТПП, подписан през април 2011 г. Двете организации обединяват усилията си за издигане ролята и авторитета на професията „строителен предприемач”, както и за изразяване на общи позиции по въпроси, касаещи развитието на тази дейност.

Регистърът е част от базата данни, публикувани на Интернет сайта на БТПП http://www.bcci.bg/services/bpk_list/ , с осигурен свободен достъп до информацията, включително и в английската версия.

В регистъра се вписват търговци, членове на БПКСтр и на БТПП, които отговарят на критериите за „строителен предприемач”, утвърдени от Управителния съвет на БПКСтр.

За това обстоятелство регистрираните фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина.

В тази връзка двете организации канят търговците, които се определят като строителни предприемачи и отговарят на условията, да се впишат в Доброволния регистър.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството
Регистриралите се фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина Още
Посланикът на Аржентина посети БТПП
Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмен Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Създадени са възможности официалните документи да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.
Публикувани са предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност
"Пътната карта" включва и целеви стойности на намаленията за секторите, отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа Още
Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд
Той е част от стратегията на ЕС за интернационализация на европейските МСП, особено в бързо развиващите се пазари. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство