Брой 24 (29), 03-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.

Националният статистически институт публикува предварителни резултати за икономическата активност на населението от Наблюдението на работната сила за четвъртото тримесечие на 2011 година.

1. Икономическа активност и заетост на населението на възраст 15 – 64 навършени години

През четвъртото тримесечие на 2011 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 291.8 хил., или 66.3% от населението в същата възрастова група. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят на икономически активните лица намалява с 67.1 хил., а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 0.3 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години е 2 913.2 хиляди. Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 58.7% и намалява с 0.3 процентни пункта спрямо същия период на

2010 година.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 62.1 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група спада с 1.2 процентни пункта.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. 1 672.1 хил. от населението на възраст 15 - 64 навършени години са икономически неактивни (извън работната сила), а коефициентът на икономическа неактивност е 33.7%.

2. Заетост на населението на възраст 15 и повече навършени години

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.7%.

В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68.5 хил., или с 2.3%, а относителният им дял - с 0.6 процентни пункта.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е по-малък с 63.1 хил., а относителният им дял - с 0.9 процентни пункта.

3. Безработица

През четвъртото тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 380.6 хил., а коефициентът на безработица - 11.4%.

В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. коефициентът на безработица се увеличава с 0.2 процентни пункта, докато спрямо третото тримесечие на 2011 г. увеличението му е с 1.2 процентни пункта.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството
Регистриралите се фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина Още
Посланикът на Аржентина посети БТПП
Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмен Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Създадени са възможности официалните документи да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.
Публикувани са предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност
"Пътната карта" включва и целеви стойности на намаленията за секторите, отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа Още
Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд
Той е част от стратегията на ЕС за интернационализация на европейските МСП, особено в бързо развиващите се пазари. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство