Назад

Работна програма на Европейската комисия за 2022 г.


Европейската комисия прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма за по-екологосъобразна, по-справедлива, по-цифровизирана и по-устойчива Европа след COVID-19.

Работната програма на Комисията включва 42 нови политически инициативи, които обхващат всичките шест основни амбициозни цели, изложени в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, и са съобразени с речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г. В нея са отразени и поуките, извлечени от безпрецедентната криза, причинена от пандемията, като същевременно се обръща специално внимание на нашето младо поколение с предложената Европейска година на младежта — 2022 г.

В приложение 1 към работната програма на Комисията за 2022 г. се съдържа пълен списък на 42-те нови политически инициативи в рамките на 32 цели на политиката и на шестте основни амбициозни цели.

Повече информация ще намерите в документа тук.