Назад

Чуждестранните инвестиции намаляват значително през първите осем месеца на 2021 г.


Чуждестранните инвестиции в страната намаляват значително през първите осем месеца на 2021 г. За периода януари – август тази година нетният поток на преките инвестиции се равнява на 797.1 млн. евро, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).

Сумата е с над 1,2 млрд. евро по-малко в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции до края на август 2020 г. е на стойност от малко над 2 млрд. евро.

От публикуваната на сайта на БНБ статистика става ясно още, че най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции идват от Люксембург, Нидерландия и Германия. От тези три страни в България са постъпили съответно 472.7 млн. евро, 296.7 млн. евро и 123.2 млн. евро до края на август тази година. Най-големите нетни отрицателни потоци пък са към Чехия и Швейцария, където сумите са съответно 238.4 млн. евро и 159.8 млн. евро.

Данните показват, че пандемията засегна и паричните потоци, които българските емигранти образуват при изпращането на пари към свои роднини. За първите седем месеца на годината българите са превели само 98 млн. евро, или 7 пъти по-малко.