Назад

Национално участие в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2022, което ще се проведе в периода 30.05-02.06.2022, гр. Хановер, Германия.

HANNOVER MESSE е най-големият и значим форум в областта на индустриалните технологии и оборудване в света. Изложението се провежда всяка година от 1947 г. В последното присъствено издание през 2019 г. са участвали над 6500 изложители на изложбена площ от 483 000 кв.м. и с над 200 000 делови посетители. С национални щандове са били представени над 80 държави. Изданията през 2020 г. и 2021 г. бяха проведени онлайн.

Изложението е предназначено за производители и доставчици на индустриални технологии и оборудване, детайли и компоненти, компании заети в областта на обработката на пластмаси и метал, производители на части и компоненти, електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие следва да поемат всички други разходи.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 11 март 2022 г. (петък) предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

  • в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
  • по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg  на страницата на събитието.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.
  • Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg;