Назад

Кръгов модел на производство на автомобили бе обсъден по време на среща в БТПППроизводството не електромобили бе предмет на среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и  инж. Росен Даскалов, управител на „Син Карс Интернешънъл” ЕООД .

Фирмата е основана през 2012г., когато е създаден и първият български спортен и състезателен автомобил SIN R1. С течение на времето и във връзка с опитите за намаляване на вредните емисии и електрифицирането в световен мащаб, през 2018 г. започва проектът на компанията за производство на електромобилите L CITY. Целта пред компанията е първоначално производство на малки серии електромобили и планово разрастване на производствените мощности с оглед урбанизацията в големите градове и нуждата от „зелена система“ на движение. В тази посока бяха обсъдени възможности за сътрудничество със създадения към БТПП Съвет “Kръговата икономика – зелената алтернатива за България“ . Съветът разполага с експерти в областта на кръговата икономика, които ще подпомагат стопанските субекти в посока  внедряване на кръгови бизнес модели.

В рамките на срещата Симеонов представи услугите на търговския регистър на БТПП и функциите на Арбитражния съд за бързо и ефективно разрешаване на търговски спорове. Бяха разгледани и възможности за участие в съвместни проекти през новия програмен период, целящи да отговорят на предизвикателствата на Зелената сделка.