Назад

БГ Баркод: платформа за съхранение и споделяне на продуктова информация


Информационна брошура на GS1 България
Анотация
Продуктовата информация придобива все по-голямо значение в условията на дигитализация на пазара. Електронният продуктов каталог БГ Баркод събира и съхранява данни, като дава възможност за споделяне на информация за продукти, маркирани със стандартен баркод, започващ с 380, с бизнес партньори и крайните клиенти.
 
Информацията в него се попълва от производителите и собствениците на търговски марки, което гарантира качество и достоверност на данните. Каталогът обхваща всички категории продукти, а за хранителните продукти информацията, която се въвежда, е съобразена с изискванията на Регламент 1169/2011 на ЕС.
 
Споделянето на информацията с бизнес партньорите може да бъде направена по  три начина: търсене в уеб портала, експорт на таблица в Excel и експорт чрез API връзка. За крайните потребители данните, ако са въведени, са достъпни чрез мобилното приложение БГ Баркод, с което също така лесно се проверява валидността на баркода.
 
Брошурата е достъпна ТУК