Назад

Осемнадесети годишен семинар ЕС-ООН по обществените поръчки (23-24 май 2022 г., Ню Йорк)


Осемнадесетият годишен семинар ЕС-ООН по обществените поръчки ще се проведе на 23-24 май 2022 г., в Ню Йорк. Организира се от Форума на ЕС по обществени поръчки, присъствено. При промяна на санитарните условия може да се премине към виртуално провеждане.

Поканата е адресирана към компании от държавите-членки на Европейския съюз, които са заинтересовани да бъдат дългосрочни доставчици на ООН.

Таксата участие е 975 щ.дол. Краен срок за регистрация: 25 март 2022 г.

Повече информация за програмата и логистиката на семинара може да бъде намерена на официалната уеб страница на Форума на ЕС по обществени поръчки: https://eupf.org/