Брой 224 (229), 16-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Секторни специализирани семинара през декември


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (АНМСП) и БенчМарк организират 4 секторни специализирани семинара през декември.

Специализираните семинари са за секторите производство на превозни средства, без автомобили; производство на напитки; производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника; производство на каучук и пластмаси. Темата на семинарите е  как малките и средните предприятия от съответния сектор да намерят външен пазар за своите продукти. На семинарите ще бъдат дискутирани нормативната уредба при осъществяване на износ, подготовка и технология за водене на преговори, участие в международни панаири и изложби.

Графикът за провеждане на специализираните секторни семинара ТУК

Специализираните секторни семинари се финансират от Европейския фонд за регионално развитие по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Участието е безплатно. Всеки участник ще получи сертификат.

За допълнителна информация:  ДЗЗД „БенчМарк – БИФ”, тел: (02) 962 53 96

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР
Българо-узбекски форум очерта възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Узбекистан очаква български инвестиции в сферата на нефтодобива, фармацията, хранителната промишленост и преработката на селскостопанска продукция, винопроизводството, туризма Още
Покана за посещение на Националното търговско изложение „Произведено в България”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Подкрепа за млади предприемачи за успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи
Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия
ИКОНОМИКА
От първи януари България получава над 20% намаление от цената на природния газ
Договорът за доставка на природен газ е сключен директно с "Газпром експорт" и с влизането му в сила от 2013 г. ще отпадат посредниците в търговията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица през месец октомври е 11%
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните финанси
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар
Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през декември