Брой 224 (229), 16-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма започва процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Одит по проект "Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия".

Потенциалните кандидати трябва да бъдат регистрирани одитори или предприятия на такива. Необходимо е също да докажат, че през последните три години са изпълнили успешно поне един договор със сходен предмет на дейност. Регистрираният одитор следва да е застрахован от рисковете за своята професионална дейност.

Офертите ще се оценяват според най-ниската предложена цена. Крайният срок за представянето им в МИЕТ е 17:30 ч. на 23.11.2012 г.

Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Поканата за участие е публикувана на Портала за обществени поръчки и на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР
Българо-узбекски форум очерта възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Узбекистан очаква български инвестиции в сферата на нефтодобива, фармацията, хранителната промишленост и преработката на селскостопанска продукция, винопроизводството, туризма Още
Покана за посещение на Националното търговско изложение „Произведено в България”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Подкрепа за млади предприемачи за успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи
Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия
ИКОНОМИКА
От първи януари България получава над 20% намаление от цената на природния газ
Договорът за доставка на природен газ е сключен директно с "Газпром експорт" и с влизането му в сила от 2013 г. ще отпадат посредниците в търговията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица през месец октомври е 11%
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните финанси
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар
Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през декември