Брой 224 (229), 16-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

Равнището на безработица през месец октомври е 11%


Приключването на сезонната заетост обичайно повишава безработицата в страната. Равнището на регистрираната безработица през месец октомври 2012 г. е 11.0%, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец септември. В бюрата по труда са регистрирани 361 898 безработни. Това съобщи Агенцията по заетостта.

Входящият поток от безработни в бюрата по труда се увеличава. Същевременно, с приключването на активния сезон, търсенето на труд на първичния пазар традиционно намалява. Продължава активното устройване на безработни по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”) и по програми за заетост.
По-съществено през месеца се увеличават освободените от работа лица от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (с 1 551 лица), от транспорта (с 868 лица), от търговията (със 760 лица) и от селското стопанство (с 455 лица), основно, поради освобождаване на сезонни работници. При държавното управление ръстът е с 1 035 лица, като голяма част от освободените в тази дейност са лица, приключили участието си в схема „Развитие” на ОП „РЧР”, в която общините са основни работодатели. Същевременно, през месеца намаляват освободените от областта на образованието и административно-спомагателните дейности.
На работа през октомври са постъпили 18 139 безработни. Трудовите посредници са осигурили заетост или са съдействали да започнат работа на първичния пазар на 12 103 безработни. Постъпилите на работа на първичния пазар са с 1 200 лица повече спрямо октомври 2011 г.
По схеми на ОП „РЧР” и по програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта на работа са постъпили 6 036 лица.
В бюрата по труда на първичния пазар през октомври са заявени 8 591 свободни работни места. Най-много места са заявени от преработващата промишленост (2 245), от търговията (1 471), от административни и спомагателни дейности (691), от хотелиерството и ресторантьорството (510), от строителството (509), от операции с недвижими имоти (504) и др.
По схеми на ОП „РЧР” през месеца са заявени 11 900 работни места, а по програми за заетост – почти 700 места.
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места: по схема „Първа работа” – почти 3 200 места, по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” – над 1 900 места, а по Националната програма „Старт на кариерата” заявените места са около 490.
По схема „Подкрепа за заетост” са заявени повече от 6 800 работни места.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР
Българо-узбекски форум очерта възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Узбекистан очаква български инвестиции в сферата на нефтодобива, фармацията, хранителната промишленост и преработката на селскостопанска продукция, винопроизводството, туризма Още
Покана за посещение на Националното търговско изложение „Произведено в България”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Подкрепа за млади предприемачи за успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи
Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия
ИКОНОМИКА
От първи януари България получава над 20% намаление от цената на природния газ
Договорът за доставка на природен газ е сключен директно с "Газпром експорт" и с влизането му в сила от 2013 г. ще отпадат посредниците в търговията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица през месец октомври е 11%
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните финанси
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар
Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през декември