Брой 224 (229), 16-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР


Днес, 16 ноември, се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). На него беше направен годишен преглед на изпълнението и напредъка на оперативните програми, финансирани в България със средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В рамките на събитието беше представен финансовият напредък на оперативните програми, изпълнението на прогнозите за тяхното управление до края на настоящия програмен период, както и становището на Европейската комисия за предизвикателствата до края на 2013 г. Бяха обсъдени постигнатите резултати в изпълнението на оперативните програми и ефекта от новата система за предварителен контрол по реда на Закона за обществените поръчки.

На заседанието ЕК беше представена от началника на отдел България в ГД „Регионална и градска политика” Реналдо Мандметс и Филип Хат, началник на отдел „Румъния, България, Малта“ в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. От българска страна участваха: министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който е председател на Комитета за наблюдение; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;  министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, заместник-министри и представители на управляващите органи на оперативните програми, ръководителите на одитиращия и сертифициращите органи, както и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Предварителната информация сочи значителен напредък както в договарянето, така и в усвояването на средствата. БТПП ще настоява в следващия период за опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за плащане по вече сертифицирани разходи.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комитета за наблюдение на НСРР
Българо-узбекски форум очерта възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество
Узбекистан очаква български инвестиции в сферата на нефтодобива, фармацията, хранителната промишленост и преработката на селскостопанска продукция, винопроизводството, туризма Още
Покана за посещение на Националното търговско изложение „Произведено в България”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Подкрепа за млади предприемачи за успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи
Русенската търговско-индустриална камара дава възможност на млади предприемачи да почерпят опит и идеи от свои колеги в ЕС Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
МИЕТ избира одитор по проекта за газовата връзка със Сърбия
ИКОНОМИКА
От първи януари България получава над 20% намаление от цената на природния газ
Договорът за доставка на природен газ е сключен директно с "Газпром експорт" и с влизането му в сила от 2013 г. ще отпадат посредниците в търговията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Равнището на безработица през месец октомври е 11%
За безработните младежи до 29 години общо по схеми и програми са обявени около 5600 работни места Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Парламентът прие на първо четене законопроект за публичните финанси
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK настоява за функциониращ вътрешен енергиен пазар
Комисията ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, така че да се подобри ефективността на вътрешния пазар Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Секторни специализирани семинара през декември