Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Европейски ден за сътрудничество 2012 г.

На 21 септември 2012 г., за първи път в цяла Европа и в съседните страни тържествено ще се чества  Денят на Европейското териториално сътрудничество.  Повече от 75 европейски програми ще организират различни събития в периода от 17 до 23 септември. Целта на кампанията, координирана от програма INTERACT, съвместно с Европейската комисия, и подпомагана от Комитета на регионите и Европейския парламент, е да отбележи постиженията от сътрудничеството между европейските региони и държави.

Съвместният технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия ще отбележи Деня на Европейското териториално сътрудничество с празничен концерт „Сближаване чрез културно сътрудничество". Концертът ще се състои на 21 септември 2012 г., от 16 ч.,   в залата на читалище „Братство 1869" - Кюстендил, България. В програмата са включени музикалния спектакъл „Музика без граници" и танцовия спектакъл „Балкански синтез".  Тържеството е отворено за широката публика от трансграничния регион.

За повече информация, можете да се обърнете към организаторите от Съвместният технически секретариат:

Лице за контакти: Небойша Николич - експерт за връзки с обществеността, тел: 02 9405 337
NNikolich@mrrb.government.bg
Предварителна програма на събитието можете да намерите ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още