Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП


Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата „Джеръми”.  Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата, представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, ФНТС, Съюза на изобретателите в България.

Инициативата „Джеръми” (част от Оперативна програма “Конкурентоспособност”) или така наречените „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” е един от инструментите за усвояване на средствата от европейските фондове (Европейския фонд за регионално развитие(“ЕФРР”), Европейския социален фонд (“ЕСФ”) и така наречения Кохезионен фонд (“КФ”). Инициативата е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). „Джеръми” има за цел да подпомогне усвояването на средствата по изброените фондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия.

Георги Стоев – зам.-председател на БТПП,  напомни, че се очаква Програмата „Джеръми“ ще даде нови шансове за достъп до европейско финансиране на малкия  и среден бизнес, който е гръбнака на членската маса на Палатата и на бизнеса в България. Г-н Стоев представи новия 4-годишен проект по 7-ма рамкова програма, касаещ технологичните оценки в публичната политика. Това е една много важна тема, която в бъдеще би могла да бъде подета от Иновационния съвет към БТПП. В тази връзка зам.-председателят на БТПП даде пример за подобен съвет за технологична политика към Конгреса на САЩ. Създаден през 1973 г., той е определял всичките бъдещи основни направления за развитието и финансирането на технологиите в САЩ, а паралелно с това е изследвал и тяхното влияние и по-нататъшното отражение върху социалния климат в целия свят.

Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно място в ЕС за правене на бизнес - данъците са много ниски и разходите са по-малко. „Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е световен, България е най-изгодното място в Европа да го правиш. Това е огромно предимство, от което не се възползват максимално. България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. Коефициент на образовани хора е много висок.  Разбира се, че и в България има проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС, и може би един от най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% от населението е напуснало страната през последните 30 години”, подчерта Гурвитц.

„Ние инвестираме в екипи, които се занимават с идеи и концепции за online и mobile бизнес. Това са бизнес модели, които са свързани с предоставяне на услуги чрез интернет. Ваша идея, наши пари и накрая излиза вашият бизнес. Това е процедурата, която използваме ние”, заключи Максим Гурвиц.

Господата Станислав Сираков и Румен Илиев - портфолио мениджъри, представиха фонд LAUNCHub. В представянето участва и г-жа Божана Иванова - маркетинг мениджър. Фондът LAUNCHub също е създаден по инициатива на Програмата „Джеръми“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още