Брой 179 (184), 17-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция


На 12 и 13 септември в Истанбул се проведе бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция (ТОВВ) – партньор на БТПП. Форумът беше открит с изказване на президента на TOBB – Рифат Хисарчиклиоглу. Той проследи развитието на Съюза от малък офис в Анкара, открит през 1952 г., до днешната голяма бизнес организация, която с икономическата мощ на своите членове се нарежда на едно от водещите места в световен мащаб.

В рамките на форума беше представена информация за състоянието на турската икономика, която в условията на световна икономическа и финансова криза бележи голям икономически ръст - 9,2% през 2010 г. и 8,6% през 2011 г. От 230 млрд. щатски долара през 2002 г. БВП на Турция нараства на 772 млрд. щатски долара. За последните 9 години турската икономика отчита 110 млрд. щатски долара привлечени чуждестранни инвестиции. Турция се нарежда на 17-то място в света като икономическа сила.

В своето изказване председателят на Турската централна банка Ердем Баши обясни тези изключителни икономически показатели (особено в условията на криза) като резултат от структурирането на турската икономика върху 3 икономически стълба.
Като първи стълб беше посочена стабилността на цените – тъй като факторът инфлация винаги оказва неблагоприятно влияние върху икономическите процеси. Като втори стълб беше посочена финансовата стабилност. А като трети стълб -  производителността. Ако тези три фундамента са добре изградени и функционират – то това е добра предпоставка за успешно развитие на икономиката, обобщи Ердем Баши.

На форума БТПП беше представена от главния секретар Васил Тодоров. В рамките на официалната част на форума  той връчи специален подарък на президента на ТОВВ от името на БТПП като израз на изключително доброто сътрудничество между двете организации в рамките на двустранните отношения и при работата в международни организации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Информационен ден по инициативата „Джеръми” в БТПП
Инициативата дава нови шансове на малкия и средния бизнес Още
Бизнес форум по повод 60-годишнината от създаването на Съюза на търговските палати и стокови борси на Турция
Съюзът е стратегически партньор на БТПП в Турция Още
Новият търговски съветник в Посолството на Румъния се запозна с дейността на БТПП
Палатата предложи пълно съдействие на румънски компании, които търсят партньори в България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO публикува първия в световен мащаб стандарт за управление на проекти: ISO 21500:2012 “Ръководство за управление на проекти”
Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден за сътрудничество 2012 г.
ИКОНОМИКА
НСИ: С 5,9% са се увеличили разходите на работодателите за възнаграждение за един отработен час
Общите разходи за труд са нараснали с 4,8% през второто тримесечие на годината Още
Налагат такси на ВЕИ сектора за достъп до енергомрежите
Новите такси влизат в сила от 18 септември и са поискани от електроразпределителните дружества Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Направените предложения са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представи нова стратегия за развитие на научните изследвания и иновациите
Поставя се ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства Още