Назад

Покана за участие в Архитектурно строителна седмица


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното изложение за енергоефективно, екологично и функционално строителство - Архитектурно строителна седмица 2022, което ще се проведе в периода 30.03-02.04.2022 в Интер Експо Център, София.

Основните профили на участниците са строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Архитектурно Строителна Седмица 2022 със 100 % финансиране на разходите за:

  • Наем на изложбена площ не по-малко от 9 кв. м. на одобрено предприятие (фирмите ще бъдат разпределени индивидуално в тематичните палати на база произвеждани продукти);
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Об– Регистрация на изложителите, медийни такси;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Максималният брой участници, които могат да бъдат подпомогнати от ИАНМСП е 7.

Участниците заплащат всички други разходи.

Пълна информация за условия за участие и необходими документи  ТУК

При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 25 февруари 2022 г. (петък) включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

За допълнителна информация:
Росица Асенова, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg
Елица Попадийна, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg