Назад

Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв.


Брутната месечна заплата в ИТ сектора през миналата година достига 4857 лв., което е ръст от 500 лв. за година и е 3.2 пъти над средното заплащане в страната. Това показват данните на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която всяка година публикува годишния доклад "Барометър".

Данните се базират на резултатите на 4600 фирми в страната. В барометъра е дадено сравнение между заплатата на софтуерен инженер в България сравнен с аналогични позиции на заети в Германия и Великобритания. Така еквивалентът на България в Германия, погледнато през този коефициент, показва годишна сума от 64 468 евро на инженер в България и 54 316 евро в Германия. Подобна е картината и в сравнение с Великобритания.

Прогнозата на БАСКОМ е, че покупателната способност на българските софтуерни инженери ще продължи да е по-висока от тази на колегите им в двете цитирани страни. Приходите на фирмите в бранша през миналата година растат до 5.475 млн. лв. по прогноза като това е увеличение за година от 20.2%. Годишният ръст е бил по-голям - с 24%, през 2017 и 2018 г. Над 80% от приходите са от износ, се посочва в данните.

През миналата година в ИТ сектора са разкрити 5450 нови работни места или 13% годишен ръст, което означава около 46 хил. заети в софтуерния бранш.

Организацията изчислява, че внесените от бранша данъци и осигуровки през изтеклата година по прогнозни данни са общо 1.040 млрд. лв. (ръст от 170 млн. лв. спрямо 2020 г. ) като 562 млн. лв. се падат на осигуровките. Всяко работно място в бранша генерира около 21 хил. лв. "стабилни и предвидими" данъчни приходи, пише още в анализа.

Посочват, че в България работят вече над 60 глобални софтуерни бранда. Оценката е, че приходите в сектора представляват 4.3% от БВП на страната.