Назад

МОТ: Конкретни действия за възстановяване от пандемията с фокус човешкия фактор


Държавните и правителствени ръководители, международните организации, международни банки за развитие, както и представители на работодателски и синдикални организации от цял свят се събират днес, за да обсъдят конкретни действия за възстановяване от ковид пандемията, с фокус върху човешкия фактор..

Те ще вземат участие във виртуален многостранен форум за   възстановяване организиран от Международната организация на труда (МОТ). Форумът, който ще продължи до 24 февруари, цели да повиши равнището и съгласуваността на международния отговор на икономическото и социалното въздействие на кризата от Ковид-19.

Участниците, също така, ще обсъдят как да се активизират институционалните договорености за засилване на реакцията на международната общност на опустошителните последици от пандемията върху хората и върху неравенствата.

Форумът ще предостави възможност за постигане на по-ефективна форма на многостранно сътрудничество, която по думите на генералния секретар на ООН "обединява съществуващите институционални капацитети, преодолявайки разпокъсаността, за да гарантира, че всички работят заедно за постигането на обща цел". Ключов въпрос за обсъждане ще бъде Глобално ускоряване на действията в областта на работните места и  социалната закрила за справедлив преход .

Участниците ще разгледат действията и инвестициите, необходими за подпомагане на съсредоточено върху човека възстановяване от кризата във всички държави чрез разширяване на достойните работни места и приобщаващия икономически растеж, универсалната социална закрила, защитата на работниците и устойчивостта на предприятията, както и справедлив преход към неутрална по отношение на въглеродните емисии глобална икономика.

Сесиите на високо ниво на панела ще се излъчват на живо по www.ilo.org/globalforum .