Назад

Бизнес форум Европейски съюз - Африка, нов дух и обновено партньорство


Бизнес форумът ЕС-Африка, под надслов „Изграждане на по-силни вериги за създаване на стойност, за устойчив растеж и достойни работни места“ премина с участието на хиляди високопоставени представители на бизнеса и държавни служители. БТПП също се включи онлайн в поредицата от събития по повод седмицата на партньорствата ЕС – Африка /14 -18 февруари 2022г./.

Президентът на ЕВРОПАЛАТИ Люк Фриден откри втория ден на форума в панел на високо ниво, включващ европейския комисар по вътрешен пазар Тиери Бретон и комисарят по промишлеността на Африканския съюз, Алберт Мучанга - относно интегрирането на веригите за създаване на стойност на ЕС и Африка.

Люк Фриден подчерта уникалната роля на търговско-промишлените палати в свързването на бизнеса на всички нива и за новите възможности за партньорства в Африка, тъй като Европа се стреми към диверсифициране на своите вериги за създаване на стойност.

С общия обем на преките чуждестранни инвестиции, достигащ 222 милиарда евро, ЕС е най-големият инвеститор в Африка, както и най-големият търговец, подчертавайки важността за двете икономики на ефективен съюз между ЕС и Африка за просперитет и устойчив растеж.

Съвместната декларация, подписана от ЕВРОПАЛАТИ, подчертава необходимостта от ефективни и трайни партньорства за насърчаване на устойчиви инвестиции в Африка, както и повишеното значение на включването на частния сектор в гарантирането, че работната сила е в състояние да предложи уменията, необходими за реагиране на икономическото развитие .