Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Търговска мисия в Турция

Търговската секция при Посолството на Република Турция у нас информира за организирането на търговска мисия за строителни материали между 8-10 октомври 2012 г. в гр. Ерзурум. Организаторите канят българските фирми, проявяващи интерес към сътрудничество в този сектор. Разходите по пътуването и настаняването се поемат от страна на Съюза на износителите на Източна Анатолия.

За въпроси и допълнителна информация относно програмата на търговската мисия :
Търговска секция при Посолството на Република Турция
Бул. България 98, ет. 7
1680 София
Тел: 02/ 958 12 02; 854 87 25
Факс: 02/ 958 14 25
E-mail: sofya@economy.gov.tr
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”