Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проведе се среща с посланика на Иран у нас


Председателят на БТПП се срещна с Н.Пр. Голамреза Багери-Могадам, посланик на Ислямска Република Иран в България. На провелата се на 4 септември 2012 г. по искане на дипломата среща бе разисквано двустранното икономическо сътрудничество. Посланик Могадам информира, че планираните две посещения в нашата страна на представители на местната власт и бизнеса от областите Източен Азербайджан и  Занджан са отложени.

Г-н Симеонов предостави информация относно открита преписка за решаване по извънсъдебен път на търговски спор между иранска компания и български партньор, за чието разрешаване съдействат БТПП и Посолството. Председателят на Палатата препоръча включването на арбитражна клауза в договорите между фирмите и изискване на референции от съответната търговско-промишлена палата за конкретни нови партньори.

Посланик Могадам представи данни относно икономическото развитие на Иран. Страната е постигнала икономически растеж 5% през 2011 г. Освен това се правят инвестиции в извличането на природен газ и  петрол с цел увеличаване на добиваните количества.

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”