Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

05.09.12.01 ФРАНЦИЯ
Френски търговски агент, специализиран в сектора на възобновяемите енергийни източници (биомаса и когенерация), предлага услугите си на чуждестранни фирми, които искат да продават продуктите си във Франция.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.02 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, занимаваща се с маркетинг на дървени продукти, предлага услугите си за търговско посредничество в цяла Европа.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.03 РУМЪНИЯ
Румънски производител на зърнени култури търси дистрибутори.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.04 ИСПАНИЯ
Испански производител на всички видове гъвкави резистори и електрически инсталации за промишлеността, търси дистрибутори на Европейския пазар.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.05 РУМЪНИЯ
Румънски производител на текстилна конфекция търси партньори за дистрибуция.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.06 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана в производството на дограма, конструкции и изделия от дървен материал за строителството, търси дистрибутори за продуктите си.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.07 ФРАНЦИЯ
Френска фирма от сектора на автомобилния инженеринг, специализирана в разработването на електрически и хибридни превозни средства, търси европейски партньори за съвместна работа по развойно-внедрителски проекти и предлага услугите си като подизпълнител за инженерни изследвания.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.08 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фирма от Великобритания, специализирана в защитни облекла и аксесоари за полицията, военни и охранителни фирми, търси дистрибутори.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.09 ТУРЦИЯ
Турска фирма, производител на болнични легла, операционни маси, лазерни устройства, аксесоари и други продукти, търси дистрибутори.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.10 ТУРЦИЯ
Турски производител на мъжки и дамски чорапи и безшевно бельо, търси дистрибутори и предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.11 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана в набиране, подбор и назначаване на персонал, консултации на човешките ресурси, курсове за квалификация и т.н., търси чуждестранни партньори с цел да ги представлява на румънския пазар на труда. Фирмата предлага и подизпълнение.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.12 ИТАЛИЯ
Италианска фирма, специализирана в производството и търговията със студено- пресован зехтин и вино, търси дистрибутори и партньори за джойнт венчър.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.13 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Фирма от Великобритания, производител на козметични инструменти и аксесоари, търси дистрибутори за продуктите си.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.14 ТУРЦИЯ
Турски производител на функционални части от рода на пластмасови инжекции, фасунги и електрически компоненти за автомобилната индустрия, предлага услугите си като подизпълнител.
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.15 ТУРЦИЯ
Турска фирма, производител на хидравлични мобилни кранове за превозни средства, търси търговски посреднически услуги (агенти, дистрибутори).
Валидна до: 05/09/2013

05.09.12.16 ИТАЛИЯ
Италиански дизайнер на осветителни тела произвежда ръчно изработени лампи и осветителни тела. Фирмата търси търговски посредници (дистрибутори, агенти) на продуктите й в цяла Европа.
Валидна до: 05/09/2013

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”