Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard

В периода 3-5 октомври т.г. Българската търговско-промишлена палата организира партньорска среща и обучение  по проект  WE_EEN - Wizard of the Environment: Enterprise Europe Network http://www.we-een.eu/

В програмата на обучението са включени следните теми:

  • възобновяеми енергийни източници в България
  • управление на отпадъци
  • енергиен и екологичен одит на предприятие
  • представяне на фирма „Тангра-АВ” ООД
  • преобразуване на отпадъци в енергия
  • политика за управление на отпадъците на Столична община
  • еко-етикети, международни стандарти и добри практики на енергийната ефективност.

Проект WE_EEN се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената камара - Пловдив в сътрудничество с още девет европейски партньорски организации на Enterprise Europe Network – технологични и изследователски институти и търговско-промишлени палати.

Целта на обучението е да запознае партньорските организации с българския опит в управлението на отпадъци, обработката на метални и пластмасови повърхности и екологично производство на електронни компоненти.

Партньорската среща ще бъде фокусирана върху изграждането на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда.

За допълнителна информация:
Тел.: (02) 8117505, 9811099
e-mail: een@bcci.bg
http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/we_een/description.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”