Брой 173 (178), 05-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”


Темата на последния брой на списание „БДС Компас” е безопасност на машините. Представена е Машинната директива (2006/42/ЕС), която определя съществените изисквания от общ характер за безопасност и опазване на здравето, допълнени от серия по-специфични изисквания за някои категории машини.

Документът показва какво трябва да направи производителят, преди да пусне на пазара или в експлоатация дадена машина.

Представени са и европейските хармонизирани стандарти в областта на Директива 2006/42/ЕС, включени са съвети как да се познае безопасната машина.

В рубриката „Системи за управление” са описани изискванията, свързани със сигурността на информацията, дадени в БДС ISO IEC 27001.

Разгледай

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща и обучение по проект WE_EEN – Wizard
Акцентите са изграждане на модел за предоставяне на екологични услуги на МСП и обучения за минимизиране вредното влияние от дейността им върху околната среда Още
Проведе се среща с посланика на Иран у нас
Търговско-икономическите отношения между двете страни бяха обсъдени на срещата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Установената за България цел е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
Целта е да се противодейства на практиката плащанията по търговски сделки да се извършват с голямо закъснение Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безопасност на машините – темата на новия брой на списание „БДС Компас”