Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"


Българският Съвет за Устойчиво Развитие организира семинар на тема „Оценка на жизнен цикъл на продукти (LCA) – теория и възможности за приложение“. Oбучението предвижда запознаване с методологията за Оценка на жизнения цикъл (англ. Life Cycle Assessment - LCA) на продукти, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044.

Участниците ще бъдат запознати с основните етапи при изготвянето на LCA оценки, ще бъдат показани примери за приложение на този инструмент от гледна точка на производството и употребата на разнообразни продукти и връзката му с устойчивото строителство . Ще бъдат разгледани основните етапи при изработването на Декларациите за екологично въздействие (англ. Environmental Product Declarations – EPD), въглероден и воден отпечатък.

Обучението ще се проведе на 29.11. 2012 във Vivacom ArtHall, ул. Гурко 4.

Допълнителна информация и програмата ТУК

За контакти: тел. : 02 964 13 20; е-mail: education@bgbc.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още