Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …


На портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон. Проектът е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства. Образецът е в съответствие с новия формуляр на Европейския съюз за деклариране на паричните средства в брой и е разработен, във връзка с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета, съвместно от представителите на страните членки, в рамките на работната група по Митници 2013 за контрол на паричните средства в брой.

Този уеднаквен формуляр на Европейския съюз позволява на митническите органи да събират данните, изисквани съгласно регламента на ЕС за контрол на паричните средства в брой и прилагането на националните разпоредби за проверка, чрез препратка към националната правна база.

С проекта на наредба се въвежда уредба относно публикуването на утвърдения от министъра на финансите образец на декларация по чл. 9, ал. 1 от наредбата на интернет страницата на Агенция „Митници”.

С проекта на наредба е предвидено заповедта на министъра на финансите за утвърждаване на новия образец на декларация, който ще се прилага от 1 януари 2013 г., както и образецът на декларация да бъдат публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници” в 5 дневен срок от издаването на заповедта, с цел своевременното запознаване на заинтересованите лица с изискванията за деклариране.

Информация за изискванията за деклариране ще бъде също така достъпна на информационни табла на всички митнически пунктове.

За прилагането на въвежданата с проекта на наредба нова уредба не са необходими финансови и други средства.

Обществените консултации продължават до 23 ноември 2012 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още