Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Данни на НСИ за търговията България – ЕС


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2012 г. е отрицателно и е на стойност 3,58 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 2,83 млрд. лева. Това става ясно от публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през осемте месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст (37.1%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голям спад (36.1%) - при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (50.6%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (0.2%).

През периода януари - август 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 2.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 15.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71.1% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2012 г. износът за ЕС намалява с 11.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лева.

Според данни, които бяха представени в началото на октомври, за седемте месеца на 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 13.8 млрд. лв. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Същевременно за осемте месеца на 2012 г. вносът от ЕС се увеличава с 12% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 19.3 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Испания. През август 2012 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.6% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.2 млрд. лв. по цени CIF.

В началото на октомври беше обясено, че вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2012 г. се увеличава с 12.3% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 17.1 млрд. лв. по цени CIF.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още