Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”


Бизнес форум, посветен на 20-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република Южна Африка и България и ориентиран към  възможностите за развитие на двустранните отношения, се състоя вчера в София.

Посланикът на Южна Африка в Руската федерация Н.Пр. Мандиси Мпахлуа представи възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар и важното значение на регионалните пазари на съседните страни (Ботсуана, Лесото, Намибия и Свазиленд). Той акцентира върху нарастващата роля на РЮА в глобален план и подчерта перспективите за икономическо развитие на страната в рамките на БРИКС. Също така представи възможностите и приоритетите на страната в областта на инвестициите, като подчерта секторите строителство, информационни и комуникационни технологии. Г-н Мпахлуа каза, че Южна Африка полага усилия за повишаване на износа на стоки и услуги с висока добавена стойност.

Изказване направи Н.Пр. Шийла Камерър – посланик на Южна Африка в България, и Евгения Харитонова – зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи резултатите от отличното сътрудничество на Палатата  с Посолството и отбеляза: „Трябва да вземем пример от Южна Африка и да показваме България не като ъгъл от Европа, а така, както беше представена Южна Африка - в центъра на картата на света. Ние от БТПП ще подкрепим всички предложения и инициативи на Посолството, отправени към българските делови среди, и ще насърчаваме проучването на конкретни пазарни възможности, установяването на ползотворни контакти чрез обмен на информация, бизнес делегации и участие в панаири и изложения.”

Вуси Мвели, търговски съветник в посолството на РЮА в Москва, презентира условията за инвестиции в РЮА и възможностите за бизнес в страната. Презентацията можете да видите ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още