Брой 219 (224), 09-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай


Мерки за по-добро и планирано присъствие на българския бизнес в Китай обсъдиха председателят на БТПП и главният секретар на Българо-китайската търговско-промишлена палата Стефан Кинов. В контекста на настоящия 5-годишен икономически план в Китай, регистрираните окуражаващи данни за китайската икономика и стремежа на Китай да увеличи вноса и да балансира стокообмена, българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар.

По време на срещата бяха констатирани реални, неизползвани възможности в секторите туризъм, транспорт, хранително-вкусова промишленост и по-специално внос на храни от Европа в Китай. Конкретни запитвания от страна на китайски партньори за доставка на вино, розови продукти, мляко и др. са ежедневие както в БТПП, така и в Българо-китайската търговско-промишлена палата .

Договорени бяха координирани действия при съвместни инициативи за подходящо представяне на българските фирми в Китай.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
Представени бяха възможностите на добре разработения и развит южноафрикански пазар Още
БТПП и Българо-китайската търговска палата – партньори за активизиране на сътрудничеството с Китай
Българските компании имат благоприятни перспективи за присъствие на китайския пазар Още
БТПП - за втори път на благотворителния базар в София
Подкрепа за благотворителната кауза на Международния женски клуб Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар "Оценка на жизнен цикъл на продукти и услуги (LCA) – теория и възможности за приложение в България"
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни …
Изменението е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Данни на НСИ за търговията България – ЕС
Продължава тенденцията на спад при износа и ръст при вноса Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията на все по-голяма конкуренция в отрасъла Още