Назад

Европейската комисия и Китай провеждат втори диалог на високо равнище в областта на цифровите технологии


Комисията проведе с Китай втори диалог на високо равнище в областта на цифровите технологии. Този диалог, състоял се в Пекин под съвместното председателство на заместник-председателя на Комисията с ресор „Ценности и прозрачност“ Вера Йоурова и заместник министър-председателя на Китай Жанг Гуокинг, обхвана възлови въпроси като регламентирането на платформите и данните, научно-изследователската и развойна дейност в областта на изкуствения интелект, трансграничния поток на промишлени данни и безопасността на продаваните онлайн продукти. Комисарят по въпросите на правосъдието и потребителските права Дидие Рейндерс също участва в дискусиите чрез видеовръзка.

И двете страни обстойно обсъдиха възлови аспекти на цифровата политика и технологии. Комисията представи актуална информация за нормативната уредба на ЕС, в т.ч. Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари.

Двете страни обмениха становища относно изкуствения интелект. Комисията представи аспекти на Законодателния акт за изкуствения интелект и подчерта значението, в частност в контекста на неотдавнашните доклади на ООН, на етичното използване на тази технология при пълно зачитане на универсалните права на човека.

Комисията отново изтъкна подкрепата си за глобални и оперативно съвместими стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и призова китайските власти да гарантират справедлива и основана на реципрочност делова среда за цифровите технологии.

Тя също така изрази загрижеността си по повод прилагането на наскоро приетото законодателство, което затруднява дружествата от ЕС в Китай при използването на промишлените си данни. С цел намиране на конкретни решения дискусиите по този въпрос ще продължат в рамките на икономическия диалог на високо равнище.

Комисията обясни подхода си за ограничаване на риска в рамките на Европейската стратегия за икономическа сигурност, който се състои в намаляване на рисковете за веригите на доставка, критичните инфраструктури и технологичната сигурност на ЕС.

Що се отнася до безопасността на продуктите, Комисията и Китай приветстваха подписването на план за действие за безопасност на продаваните онлайн продукти.

Целта на плана за действие е да се засилят диалогът и сътрудничеството между Европейската комисия и китайската митническа администрация. Двете страни се споразумяха бързо да обменят информация за продаваните онлайн опасни продукти, да организират редовни семинари за обмен на информация и познания за законовите и подзаконовите актове и най-добрите практики, както и да организират специални мероприятия, в т.ч. обучения, за повишаване на осведомеността за изискванията за продуктова безопасност, които ЕС прилага към дружествата, които продават продукти онлайн.

Китай сподели актуална информация за политиката и практиките си в областта на цифровите технологии. Китай и ЕС се споразумяха да продължат техническите си дискусии, като възобновят двустранния си диалог в областта на ИКТ.

Контекст

Първият диалог на високо равнище между ЕС и Китай в областта на цифровите технологии се проведе през септември 2020 г. и оттогава не е бил възобновяван. При посещението си в Пекин на 6 април 2023 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви възобновяването му.

От 2009 г. насам Комисията поддържа технически диалог с Китай в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), който обхваща политиката в областта на ИКТ и цифровите технологии, както и регулаторни въпроси. Този диалог също не бе възобновен след 2020 г. Понастоящем с Китай се обсъждат други инициативи в областта на науката, технологиите и иновациите в рамките на съвместния план-график за бъдещето на сътрудничеството между ЕС и Китай в тази област.

ЕС активно работи за регламентиране на изкуствения интелект. Във вътрешен план Комисията изготви предложение за законодателен акт за изкуствения интелект, а в международен план ЕС участва в процеса Хирошима на Г-7. ЕС ще участва и в обсъжданията за глобално регламентиране на изкуствения интелект, инициирани от генералния секретар на ООН.

За повече информация

План за действие за безопасност на продаваните онлайн продукти

ЕС—Китай: Комисията и Китай провеждат втори диалог на високо равнище в областта на цифровите технологии